Logo


përfitimet-biznesore

Marketing Fleksibil me rritje të vazhdueshme të trafikut

Radio, printim, TV, billborde—asgjë nuk ju ofron klientëve tuaj në krahasim me shpejtësinë, fitimin dhe fuqinë e kampanjës Citysale. Plus ju nuk paguani fare në fillim.

Reklamimi që funksionon në të vërtetë

Ne jemi këtu që të ju ndihmojmë në rritjen e biznesit tuaj. Ju mundësojmë marketing me emaila, online, dhe marketing në aplikacione mobile që padyshim i përshtatet secilit. Duke rritur periudhën kohore të kampanjës reklamuese, ju mund të fitoni më shumë klientë në atë mënyrë që arrihet më e mira për biznesin tuaj.

Klient të cilësisë që ju dëshironi?

Citysale ju mundëson të gjeni klientët të cilësisë së atillë që ju mundëson komplet rritjen e biznesit tuaj. Gjeneralisht kemi të bëjmë me gjeneratë të re, të edukuar dhe klientë ku shprehin interes në lokacionet më të frekuentuara sot.

25%

fitoni më shumë se $50K në vit

67%

janë femra

63%

janë gjatë studimeve dhe 20% kanë mbaruar shkollimin

57%

janë 18-45

Klientë të ri, influent dhe shpenzues

Kur klientët e Citysale kërkojnë bizneset e preferuara, ata kalojnë kohë më shumë duke kërkuar biznesin e preferuar dhe duke ju referuar shokëve të tyre bizneset nga Citysale.

72%

e klientëve nuk do të kishin njohur fare biznesin tuaj po të mos ishte Citysale

29%

e klientëve vlerësojnë më tej ofertat

67%

e klientëve planifikojnë të kthehen shumë shpejt tek bizneset e Citysale

45%

e klientëve referojnë dikë tek bizneset

Marketing Fleksibil me rritje të vazhdueshme të trafikut

Radio, printim, TV, billborde—asgjë nuk ju ofron klientëve tuaj në krahasim me shpejtësinë, fitimin dhe fuqinë e kampanjës Citysale. Plus ju nuk paguani fare në fillim.

Dëshironi të komunikoni me Citysale? Thirrni +377 (0) 45 220 444 ose na dërgoni e-mail në info@citysale.co