Affiliates

Për info:

email: citysaleprishtina@gmail.com

tel / viber     +383 (0) 45 220 444  Hënë-Premte 9:00-17:00

Informatat e Web-faqes

 • *
  Shkruaj URL e Web-faqes~*Shkruaj një url valide
  *
  Shkruaj llojin e biznesit

Informatat e llogarisë

 • *
  Shkruaj Emrin
  *
  Shkruaj mbiemrin
 • *
  Shkruaj Emrin e Kompanisë
  *
  Shkruaj Personin kontaktues
 • *
  Shkruaj Adresën 1
 • *
  Shkruaj Vendin
  *
  Shkruaj Shtetin
 • *
  Shkruaj Qytetin
  *
  Shkruaj Kodin Postar
 • *
  Shkruaj numrin e Telefonit
 • *
  Shkruaj E-mailin~*Shkruaj email të vlefshme
 • Unë pajtohem me Duhet të pranoni Termat-Kushtet tona