Kartela e Buzëqeshjes

Al Trade Market
  • birthday

Me moton e njejtë ne udhëhiqemi gjatë rrugëtimit tonë. Al Trade Market me datë 25 Mars, 2017, lanson për herë të parë programin e lojalitetit “Kartela e Buzëqeshjes”. Për tu bërë pjesë e programit procedura është shumë e thjeshtë:

48 Days left to Redeem

Kartela, regjistrimi dhe shërbimi ofrohen plotësisht falas,
Pas plotësimit të formularit me të dhëna personale, që ofrohet në të gjitha pikat e Al Trade Market, ju pajiseni me kartelë,
Regjistrimi bëhet në mënyrë automatike brenda 24 orëve.

Bëni llogaritjet vet! Pas çdo blerje që do bëni, shuma e shpenzuar do grumbullohet në kartelë pas skanimit tek arka. Për çdo 1€ blerje, llogaritet 2% zbritje, shembull: nëse ju blini në vlerë 100€ fitoni 2 € zbritje. Të gjithë klientët që paraprakisht regjistrohen si konsumator lojal të Al Trade Center, Al Trade Market dhe Institucionit Parashkollor Linda, dhe që pajisen me kartelë, në momentin e aktivizimit të kartelës së lojalitetit, automatikisht do të filloj të ju qarkullojë euro-bonusi pas çdo blerjeje apo në momentin e regjistrimit të fëmijëve në IP Linda me 2% (dy përqind). Bonusi mund të tërhiqet çdo 3 ,6 apo 12 muaj në pikat e Al Trade Market, në raport me vlerën e blerjeve të grumbulluara në kartelë me 2% (dy përqind). Bonusi mund të rritet në raport me vlerën e blerjeve.

1Selekto shumën
Çmimi
Zbritje
Çmimi
0.01€ 100% 0€

REKLAMA