Nuk u gjetën oferta
Nuk u gjetën udhëtime
Nuk u gjetën oferta
    Nuk gjendet asnjë kartelë
    Nuk u gjetën kupona
    Nuk gjendet asnjë zbritje
    Nuk gjendet asnjë shkrim
Nuk u gjetën vlerësime
Shkruaj një vlerësim
0 Vlersimet

Rreth këtij biznesi

Al Trade Holding

Al Trade Holding mban nën ombrellën e vet organizative dhe operative të gjitha kompanitë në vijim:

Bau Market sh.p.k.
Al Trade sh.p.k.
Bau Energy sh.p.k.
IMN Bau Block sh.p.k.
Bau Real Estate sh.p.k.
Mineral L.L.C

+381 38 602302 Visit Website
Informatate Biznesit

No

Yes

Alwayes open